Fitkon Pilates antrenman bilimleri, biyomekanik, rehabilitasyon ve fiziksel performans gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmaları temel alarak yeni bir Pilates modeli ortaya çıkarmıştır. Joseph Pilates tarafından ortaya çıkarılan orijinal Pilates metodunu, fizik-tedavi uzmanları ve antrenman bilimleri uzmanları ile daha bilimsel ve sistematik hale getirmiştir.

 

Fitkon Pilates egzersizleri omurgayı natural pozisyonda güçlendirmeye ve kaslar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları içerir. Omurga ve eklemlerin stabilizasyonu ve haraketliliğine odaklanarak vücüdun bir bütün olarak haraket etmesine yönelik planlanmıştır. Geliştirilen modifikasyonlar ile değişik vücut tipleri ve yeteneklerine yönelik çalışma yapmak mümkün hale gelmiştir.

Fitkon Pilates Temel Prensipleri

Fitkon Pilates’in tüm eğitimlerinde ve uygulamalarında aşağıdaki fizyolojik ve biyomekanik prensipler kullanılır. 

  • Nefes alıp verme
  • Neutral Pelvis
  • Neutral Omurga
  • Mobilizasyon ve Stabilizasyon Dengesi
  • Shoulder Girdle Mobilizasyonu ve Stabilizasyonu

Neden Fitkon Pilates?

  • Eğitim programları, rehabilitasyon uzmanları, antrenman bilimcileri ve uzman eğitmenler tarafından son bilimsel veriler ışığında dizayn edilir.
  • Eğitimlerde sadece Pilates haraketleri değil haraketlerin anatomik ve biomekanik temelleride öğretilir. Eğitimi tamamlayanlar ne, nasıl, neden sorularına cevap verebilir hale gelirler.
  • Eğitim diğer kurslarla karşılaştırıldığında daha uzun ve kapsamlıdır. Örneğin matwork Level 1 kursu 5 günlük bir kurstur.
  • Master eğitmen Nahit Baylan Haraket ve Antrenman Bilimlerinde doktora yapmıştır. Master tezini Pilates'in etkisi üzerine yapmıştır. Diğer antrenman bilimleri alanlarında da eğitimler vermektedir. Kurs süresince Pilates'in bilimsel temellerine vurgu yapılmaktadır.